Upravit stránku

Úvod

Součástí systému řízení firmy Průmstav Náchod s.r.o. je systém řízení jakosti splňující požadavky řady ČSN ISO 9000. Systém byl vybudován podle přijatého harmonogramu za pomoci poradců - certifikovaných auditorů firmy ViaSyst s.r.o. České Budějovice a byl v lednu 2000 certifikován certifikačním orgánem č. 671/2003, TZÚS Praha. Systém jakosti je předpokladem záruky, že všechny požadavky zákazníka a jeho očekávání budou v plné míře splněny. V roce 2005 firma získala certifikát ČSN EN 14001:2005.

Základní údaje o zakázce a firmě

Název firmy :
Průmstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776
547 01 Náchod

Přehled odpovědností

Pro všechny činnosti řídící, výkonné a kontrolní jsou v systému jakosti firmy vymezeny potřebné osobní odpovědnosti významné z hlediska zajištění jakosti prací a výrobků.

ČinnostJméno a funkce
Organizace, systém jakosti, smluvní záležitostiVratislav Zítka – jednatel
Příprava stavby, nakupování a zajišťování dodavatelůRadovan Pražák – vedoucí přípravy
Řízení výroby, identifikace, sledovatelnost, kontrola a zkoušení, záznamy o jakostikonkrétní stavbyvedoucí
Metrologieing. Zdeněk Možíš - jednatel
Řízení neshod a reklamaceVratislav Zítka – jednatel
Ochrana díla a jeho předání zákazníkovikonkrétní stavbyvedoucí
Výcvik pracovníkůing. Zdeněk Možíš – jednatel

Dokumentace

Veškerá dokumentace pro řízení výroby a systému jakosti je řízena tak, aby všechny činnosti probíhaly neustále podle platných a aktuálních dokumentů. Řízení dokumentů a údajů zahrnuje jejich evidenci, postupy pro vyhotovení, přezkoumání, schválení, vydávání, distribuci a stálou kontrolu. Řízeny jsou rovněž dokumenty externí (zákony, vyhlášky, normy) a převzaté.

Sled činností prováděných stanovenými postupy

Nabídka - Smlouva o dílo - Přezkoumání smlouvy - Příprav výroby - Nakupování - Zajištění dodávek - Výroba a kontrola - Přejímky prací dodavatelů - Řízení neshod a opatření k nápravě - Uvolnění díla k předání - Předání díla zákazníkovi - Záruční servis a vypořádání reklamací.

Příprava výroby

Po podpisu smlouvy o dílo je vypracována dokumentace výroby (stavby), která sestává z 

 • uzavření smlouvy o dílo 
 • specifikace technologických postupů 
 • identifikace norem a závazných předpisů, které budou respektovány při provádění prací, jejich řízení a kontrole 
 • harmonogramu prací 
 • kalkulace 
 • kontrolního a zkušebního plánu (KZP) 
 • smluv s dodavateli 
 • projektové(realizační) dokumentace


Stav po kontrole a zkouškách 

 1. Před vstupem materiálů do výroby předchází vstupní kontrola, jejíž rozsah uvádí kontrolní a zkušební plán. Odpovědnost za provedení a zaznamenávání výsledků vstupní kontroly má stavbyvedoucí. Bez dokončené vstupní kontroly s kladnými výsledky žádný materiál neuvolní k použití. Záznamy jsou vedeny ve stavebním deníku a na předepsaných dokladech (dodací listy).
 2. Všechny výsledky prací dodavatelů a ty, které budou dalšími činnostmi zakryty, budou předmětem přejímek a záznamů. Odpovědnost má stavbyvedoucí. 
 3. Před předáním díla objednateli budou výsledky všech aplikovaných činností přezkoumány a posouzeny vedoucím provozně-technického úseku.

Řízení neshod, opatření k nápravě a prevence

Všechny identifikované neshody, reklamace a stížnosti jsou řízeny stanovanými postupy a vedou k přijetí účinných opatření k nápravě.

Informace ze všech činností jsou zpracovávány a využívány k prevenci neshod.

Závěr

Systematické plnění činností uvedených v plánu jakosti a účinné fungování systému jakosti, který splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2001, zaručují způsobilost firmy Průmstav Náchod s.r.o. realizovat tuto nabídku podle všech specifikovaných požadavků objednatele a závazných předpisů.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti